แพทย์หญิงรวิพร อธิกิจรุ่งเรือง

แพทย์หญิงรวิพร อธิกิจรุ่งเรือง

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2554 )
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (2548)
 

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.