แพทย์หญิงเตือนตา ตันสกุล

แพทย์หญิงเตือนตา ตันสกุล

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

TUE 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

THU 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

SUN 08:00-14:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ถามคำถาม