แพทย์หญิงแสงเดือน สำราญทรัพย์

แพทย์หญิงแสงเดือน สำราญทรัพย์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคไต 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-15:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-16:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม