แพทย์หญิงแสงเดือน สำราญทรัพย์

แพทย์หญิงแสงเดือน สำราญทรัพย์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคไต 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม