แพทย์หญิงโศภิตา อนันตมงคลกุล

แพทย์หญิงโศภิตา อนันตมงคลกุล

ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

TUE 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

WED 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

SUN 08:00-17:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

ถามคำถาม