พญ.อาภาศรี สุขสำราญ

พญ.อาภาศรี สุขสำราญ

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์
พยาธิวิทยาผิวหนัง, ศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง, แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

การศึกษาและคุณวุฒิ

 • 2566 ประกาศนียบัตรการใช้อัลตราซาวด์ร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์ และ สารเติมเต็มความงาม,ประเทศไทย 
 • 2566 ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ และเลเซอร์ผิวหนัง, ประเทศไทย 
 • 2565 ประกาศนียบัตรการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีโมห์(Mohs surgery,   สหรัฐอเมริกา 
 • 2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พยาธิวิทยาผิวหนัง  (Board-certified dermatopathologist), ประเทศไทย 
 • 2561 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Board-certified dermatologist) ประเทศไทย 
 • 2554: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2566-ปัจจุบัน แพทย์ผิวหนังประจำ ( Full time ) โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
 • 2562-2566  อาจารย์แพทย์ด้านผิวหนังและพยาธิวิทยาผิวหนัง ( Full time) สถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน( Part time)  
 • 2557-2561 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 • 2555 – 2557 แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ผู้ช่วยสอนชั้นปรีคลินิก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • 2554 – 2555 แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลเกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี 

ผลงานตีพิมพ์ 

ด้านมะเร็งผิวหนัง 
 • Sooksamran A, Pichai P, Suphannaphong M, Singthong S. Previous therapy and the recurrence rate of basal cell carcinoma after Mohs surgery: a meta-analysis. Arch Dermatol Res. 2023;315(6):1747-1754. doi:10.1007/s00403-023-02558-w 
 • Sooksamran, A., & Sudtikoonaseth, P. (2017). Eruptive Telangiectasia as a Presenting Manifestation of Intravascular NK-cell Lymphoma: a Rare Case Report and Review of the Literature. Thai Journal of Dermatology, 33(4), 275–285. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJD/article/view/159082
ด้านฝ้า รอยดำบนใบหน้า 
 • Sooksamran,A.,Vejjabhinanta V., Pratchyapruit W., The effectiveness of using 1% diclofenac gel and 20% azelaic acid cream for melasma: A single-blind, placebo-controlled, split-face study. (2018). Journal of the American Academy of Dermatology, 79(3), AB284. doi:10.1016/j.jaad.2018.05.1125 (Abstract published)
ด้านโรคผิวหนัง
 • Sooksamran, A., Sudtikoonaseth, P., Sajjachareonpong, P., & Tienthavorn, T. (2021). Febrile Ulceronecrotic Mucha-Habermann Disease: A Rare Case Report and Review of Cases Treated With Oral Cyclosporine. Journal of Health Science and Medical Research, 40(1), 89-94. doi:http://dx.doi.org/10.31584/jhsmr.2021811  
 • Phusuphitchayanan, P., Sooksamran, A., & Supsrisunjai, C. (2022). Epidermolytic Ichthyosis Sine Epidermolysis–A Case Report and Molecular Analysis. Journal of Health Science and Medical Research, 0. doi:http://dx.doi.org/10.31584/jhsmr.20229142022  
ด้านการรักษาแผล 
 • Yasom, S., Khumsri, W., Boonsongserm, P., Kitkumthorn, N., Ruangvejvorachai, P., Sooksamran, A., . . . Mutirangura, A. (2022). B1 siRNA Increases de novo DNA Methylation of B1 Elements and Promotes Wound Healing in Diabetic Rats. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 9. doi:10.3389/fcell.2021.802024

แขนงที่สนใจและเชี่ยวชาญ 

 • มะเร็งผิวหนัง และการผ่าตัดพิเศษแบบโมห์(Mohs surgery) 
 • ฟิลเลอร์ โบทอกซ์ และเลเซอร์ 
 • หลุมสิว และแผลเป็น  
 • การปลูกถ่ายเม็ดสีในด่างขาว  
 • ฝ้า รอยด่างดำบนใบหน้า 
 • การผ่าตัดเล็บ

ถามคำถาม

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.