นายแพทย์ เชิดชัย เจียมสินกุล

นายแพทย์ เชิดชัย เจียมสินกุล

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย่เชียงใหม่ (2535)
  • วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ  (2539)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.