พญ. ชุดา ร่มพฤกษ์

พญ. ชุดา ร่มพฤกษ์

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เกียรตินิยมอันดับ 1) (2560)
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ (2564)
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ (2566)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.