ผศ.นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์

ผศ.นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • 2522: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาหลังปริญญา
 • 2526: ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2529: ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2522-2523: แพทย์ฝึกหัด, โรงพยาบาลขอนแก่น
 • 2533-2534: ฝึกอบรมศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ที่ Minneapolis Heart Institute, Minnesota, USA
 • 2535-2557: อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 25502552: ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2553-2557: หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2565-ปัจจุบัน ประธานองค์กรแพทย์และทันตแพทย์, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • 2565-ปัจจุบัน ประธานองค์กรแพทย์ กลุ่ม 6, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนก

ถามคำถาม

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.