นายแพทย์จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ

นายแพทย์จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ

ความชำนาญ

กุมารศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
  • วุฒิบัตร สาขา กุมารศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2555)

ถามคำถาม