นพ.จิรสิทธิ ถาวรบุตร

นพ.จิรสิทธิ ถาวรบุตร

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบทางเดินอาหาร

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • 2533: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2540: แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • 2542: แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, 2542

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • 2533-2534: อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, ประเทศไทย
  • 2542-2544: อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.
วันเสาร์ เวลา 12.00-16.00น.

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.