พญ.จิรายุ พุทธให้

พญ.จิรายุ พุทธให้

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)
  • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)

ถามคำถาม