พญ.กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

พญ.กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

 
  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, ประเทศไทย
 

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • ตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลวัฒโนสถ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, ระยอง, ประเทศไทย
  • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนก

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.