นพ.เกริกเกียรติ อำนวยผล

นพ.เกริกเกียรติ อำนวยผล

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2564)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.