ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ความชำนาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
  • ปริญญาโททันตกรรมสำหรับเด็ก (2563)
  • วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก (2565)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.