แพทย์หญิง ณัฐพร ภวัครานนท์

แพทย์หญิง ณัฐพร ภวัครานนท์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์โรคระบทางเดินอาหาร

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557)
  • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2561)
  • วุฒิบัตร อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2023)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.