นายแพทย์ปานรวี มีมารยาตร์

นายแพทย์ปานรวี มีมารยาตร์

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2536)
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2544)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.