รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี

รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2524), วุฒิบัตร สาขา

วุฒิบัตร

  • โสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2530), อนุมัติบัตร สาขา

อนุมัติบัตร

  • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสตฯ (2550)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.