แพทย์หญิง พรรณิศา ประดิษฐสุขถาวร

แพทย์หญิง พรรณิศา ประดิษฐสุขถาวร

ความชำนาญ

จักษุแพทย์
ต้อหิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

  • 2561-2563 Glaucoma Research Fellow, Moorfields Eye Hospital, UCL, London
  • 2559 ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
  • 2557 วุฒิบัตร สาขา จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.