พญ.พิมพ์ศิริ อนันต์ศิริภัณฑ์

พญ.พิมพ์ศิริ อนันต์ศิริภัณฑ์

ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร ตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2565)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.