นพ.ปุณภณ วรานพหิรัญ

นพ.ปุณภณ วรานพหิรัญ

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบทางเดินอาหาร

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
  • วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี(2563)
  • วุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2566)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.