นพ.รวินทร์ สวนาพร

นพ.รวินทร์ สวนาพร

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร เพศวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)
  • ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร เพศเวชศาสตร์ทางเพศ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)
  • วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(2563)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(2560)
  • เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.