แพทย์หญิงรุจิเรข ลีลานภาภัทร

แพทย์หญิงรุจิเรข ลีลานภาภัทร

ความชำนาญ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2543)

วุฒิบัตร

  • สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(2547)
  • ประกาศนียบัตรการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.