นพ.เสฏฐวุฒิ เทพหนู

นพ.เสฏฐวุฒิ เทพหนู

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบทางเดินอาหาร

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

 • 2550: แพทยศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
 • 2551: แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย
 • 2552: แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลพนม, ประเทศไทย
 • 2556: แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาตร์, โรงพยาบาลราชวิถี, ประเทศไทย
 • 2561: แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2561

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • 2552-2553: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลทักษิณ, ประเทศไทย
 • 2556-2559: อายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลทักษิณ, ประเทศไทย
 • 2561-ปัจจุบัน: อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ , ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.

ถามคำถาม

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.