นายแพทย์สิงโต ศิริวิโรจน์

นายแพทย์สิงโต ศิริวิโรจน์

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561)
  • วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2565)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.