นพ.สิปป์ภวิชญ์ อิสริวาทีกร

นพ.สิปป์ภวิชญ์ อิสริวาทีกร

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2563)
  • วุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2565)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.