นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

ความชำนาญ

ตจวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538)

อนุมัติบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (2544)
  • สาขาแพทย์ฝังเข็มแผนจีน สถาบันกระทรวงสาธารณสุข (2547)
  • Diploma Course in dermatology สถาบันโรคผิวหนัง (2548)

ถามคำถาม