นพ.สรวีร์ วีระโสภณ

นพ.สรวีร์ วีระโสภณ

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดสาขาส่องกล้องทางเดินปัสสาวะจากโรงพยาบาลจุนเทนโด โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น (2565)
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอด การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ Da VinCi และ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จากโรงพยาบาลฉางกึง ประเทศไต้หวัน (2562)
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
  • เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.