พญ.สุธีธร ทองตัน

พญ.สุธีธร ทองตัน

ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2557
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี 2563

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.