นพ.ธัชพล อภินันท์

นพ.ธัชพล อภินันท์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2558)

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา(2565)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.