ทันตแพทย์หญิงฐิตินาถ ธรรมรักษ์

ทันตแพทย์หญิงฐิตินาถ ธรรมรักษ์

ความชำนาญ

ทันตกรรม
ทันตกรรม-จัดฟัน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)
  • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยบอสตัน (2535)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.