พญ.ธิดารัตน์ วทัญญุตา

พญ.ธิดารัตน์ วทัญญุตา

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.