พญ.วริษฐา จันทร์ทักษิโณภาส

พญ.วริษฐา จันทร์ทักษิโณภาส

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ (2562)
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกและเกิดและปริกำเนิด (2566)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.