พญ.วรุณ ตั้งจิตราพิทักษ์

พญ.วรุณ ตั้งจิตราพิทักษ์

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

วุฒิบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ (2562)
  • วุฒิบัตรอนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (2566)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.