เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ จาก Head Start International School

เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ จาก Head Start International School

Head Start-09

 

โรงพยาบาลสิริโรจน์ Siriroj International Hospital ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์จริง เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ จาก Head Start International School พบประสบการณ์ใหม่เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษายังโรงพยาบาล สนุกสนาน และได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

 

Head Start-14

 

Head Start-17

 

Head Start-07