คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกหู คอ จมูก

ทำนัด

หู คอ จมูกและไซนัส  “อวัยวะต่างหน้าที่..แต่มีความผูกพัน”

ระบบหู คอ จมูกและไซนัส  เป็นระบบของอวัยวะที่มีความซับซ้อน จะรวมอยู่ในศีรษะและลำคอ ซึ่งในระบบนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดย หู จะเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการทรงตัว การได้ยิน  จมูก อวัยวะที่ทำหน้าที่การหายใจ การรับรู้กลิ่น ไซนัส ส่วนที่อยู่ภายในของจมูก ช่วยปรับอุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ลำคอ และคอ จะมีกล่องเสียงช่วยเรื่องการออกเสียง การพูดและส่งผ่านอาหาร ซึ่งในระบบนี้นั้น ยังรวมไปถึงต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย ต่อมทอนซิล และหลอดลมด้วย หากมีปัญหาเกิดภาวะของโรคในจุดใดจุดหนึ่งแล้ว ก็จะมีผลกระทบในด้านอื่นๆ ของระบบร่างกายได้

คลินิก หู คอ จมูกและไซนัส โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จึงพร้อมให้การดูแล ให้คำปรึกษา และให้บริการทางการแพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการ ที่มาจากสาเหตุของโรคในระบบ หู คอ จมูกและไซนัส  ด้วยความชำนาญการเฉพาะทางที่มากประสบการณ์ของทีมแพทย์และความละเอียดใส่ใจของพยาบาล  ผนวกรวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถช่วยวิเคราะห์หาจุดก่อโรคได้อย่างแม่นยำ เพื่อคลี่คลายภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งบุคลากร ที่ยินดีให้บริการอย่างอบอุ่น อำนวยความสะดวกอย่างเป็นกันเอง

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 3418 , 3419 แฟ็กซ์: 076-210936 อีเมล: [email protected] 

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

การบริการของเรา

  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเกี่ยวกับหู คอ จมูก ไซนัส อาทิ เช่น

  1. โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน

  – ปวดหู หูอักเสบ โรคหูน้ำหนวก

  – หูอื้อ มีเสียงผิดปกติในหู

  – เวียนศีรษะ บ้านหมุน ตรวจระบบการทรงตัว

  – การได้ยินเสื่อม การตรวจการได้ยินด้วยเครื่อง Audiogram

โรคของช่องปากและลำคอ

  1. โรคของช่องปากและลำคอ

  – เจ็บในลำคอ คอหอยอักเสบ ทอนซิลอักเสบ ไอเรื้อรัง

  – เสียงแหบ

  – มีก้อนผิดปกติในช่องคอ เนื้องอกธรรมดาและชนิดร้ายแรง

  – มีก้อนผิดปกติที่ลำคอ ต่อมน้ำลายโต ต่อมน้ำเหลืองโต

  – โรคของต่อมไทรอยด์ เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็งต่อมไทรอยด์ การรักษาและการผ่าตัดต่อมไทรอยด์

โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก และไซนัส

  – จมูกอักเสบเรื้อรัง , ภูมิแพ้, แพ้อากาศ

  – คัดจมูกเรื้องรัง  ผนังกั้นจมูกคด

  –  ไซนัสอักเสบ การผ่าตัดไซนัสโดยใช้กล้อง

  – เนื้องอกในโพรงจมูก และไซนัส

โรคของกล่องเสียง

  – เสียงแหบ ติ่งเนื้อที่สายเสียง มะเร็งกล่องเสียง

  – กล่องเสียงอักเสบ

การตรวจหู คอ จมูก ด้วยกล้อง

  – การตรวจหู คอ จมูก ด้วยกล้อง โดยการใช้กล้อง Nasopharyngoscopy จะช่วยให้ผู้รับบริการมองเห็นขณะตรวจโดยผ่านทีวี

การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก

  – การผ่าตัดทอนซิล อะดีนอยด์

  – ไซนัส ริดสีดวงจมูก

  – ผนังกั้นจมูกคด

  – คัดจมูกเรื้อรัง

  – เนื้องอกในจมูก

  – ก้อนเนื้อที่กล่องเสียง

  – ก้อนที่คอ , ต่อมน้ำเหลืองโต

  – ไทรอยด์(คอพอก) , มะเร็งต่อมไทรอยด์

  – ก้อนในรูหู