ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย

ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย

ทำนัด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้ารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพ JCI

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น

   

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 1271 , 1201 , 1202

แฟ็กซ์: 076-210936

อีเมล: [email protected] 

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

ให้บริการตรวจสุขภาพ

  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี (โปรแกรม Health Check up)
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี (ตามบริษัทคู่สัญญา)
  • บริการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
  • บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อขออนุญาตทำใบขับขี่
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อขออนุญาตต่อวีซ่า
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work permit
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
  • บริการตรวจสุขภาพอื่น ๆ

ให้บริการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที

  • ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามบริษัทคู่สัญญา)

แพทย์แนะนำ