ศูนย์ภูมิแพ้..ทางออกของเด็กขี้แพ้

ศูนย์ภูมิแพ้..ทางออกของเด็กขี้แพ้

ทำนัด

ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศหรือการบริโภคอาหาร แม้กระทั่งการมีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว เด็กน้อยที่ควรจะสนุก สดใส ในวัยเรียนรู้ ก็อาจมีโอกาสเสี่ยงเป็น “โรคภูมิแพ้” ได้

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันร่างกายต่อสารกระตุ้นหรือสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น, ขนสัตว์, เกสรหญ้า, เชื้อรา, อาหารบางชนิด เป็นต้น โดยการตอบสนองดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่าปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการแสดงของโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น แพ้อากาศ (จาม, น้ำมูก, คัดจมูก, คันจมูก, คันตา), หอบหืด เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจมีอาการในระบบอื่นของร่างกาย เช่น ผื่นลมพิษ ผื่นอักเสบของผิวหนัง ถ่ายอุจจาระมีมูกเลือด เป็นต้น ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มักมีอาการเรื้อรัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการนอนหลับ แม้ผู้ป่วยบางราย อาจจะแก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องฟอกอากาศ แต่นั่นยังไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด ดังนั้น การตรวจ วินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ ตลอดจนทีมสหวิชาชีพทั้งเภสัชกรและพยาบาลร่วมให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาและการปฏิบัติตัว นอกจากนี้ มีบริการการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นอาการของผู้ป่วยได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคภูมิแพ้ในเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง จิตติมา เวศกิจกุล

ประวัติการทำงาน:

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

 • เจ้าของบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในเด็ก

บทสัมภาษณ์เรื่อง “วัคซีนเด็กขี้แพ้” ทาง Mahidol Chanel

บทความเรื่อง  “โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้” ตีพิมพ์ในเว็บไซค์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

บทความเรื่อง “การให้วัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก” ตีพิมพ์ใน Siriraj E-public library

บทสัมภาษณ์เรื่อง “โรคภูมิแพ้ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ทาง โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ Bangkok Hospital Siriroj Chanel

 • ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2554

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546

การรักษาและให้บริการ

 1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้
 2. ให้บริการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ
 3. ให้บริการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)

การรักษาและให้บริการ

1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้

 • โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (โรคแพ้อากาศ)
 • โรดหืด โรคทางเดินหายใจในเด็ก
 • โรคไซนัสอักเสบ
 • แพ้อาหาร เช่น นมวัว, แป้งสาลี, อาหารทะเล, ไข่, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง เป็นต้น
 • แพ้ยา
 • ผื่นลมพิษ
 • ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้

2. ให้บริการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ

 • การทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ โดยการสะกิดผิวหนัง (Skin prick test)
 • การทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ โดยการตรวจเลือด (Serum specific IgE)
 • การทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (Pulmonary function test)
 • การทดสอบการแพ้อาหาร (Oral food challenge test)
 • การทดสอบการแพ้ยา (Drug provocation test)

3. ให้บริการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)

สถานที่

อาคาร 3 , ชั้น 3

การบริการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 -  16. 30 น.

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 076-361-888 ext. 3318 , 3319 แฟ็กซ์ : +66 76 210 936 อีเมลล์ : [email protected]

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้

  • โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (โรคแพ้อากาศ)
  • โรดหืด โรคทางเดินหายใจในเด็ก
  • โรคไซนัสอักเสบ
  • แพ้อาหาร เช่น นมวัว, แป้งสาลี, อาหารทะเล, ไข่, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง เป็นต้น
  • แพ้ยา
  • ผื่นลมพิษ
  • ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้

2. ให้บริการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ

  • การทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ โดยการสะกิดผิวหนัง (Skin prick test)
  • การทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ โดยการตรวจเลือด (Serum specific IgE)
  • การทดสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (Pulmonary function test)
  • การทดสอบการแพ้อาหาร (Oral food challenge test)
  • การทดสอบการแพ้ยา (Drug provocation test)

3. ให้บริการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)

  บทความ