ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ทำนัด

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง (Emergency Department)

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อพร้อมวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที โดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ผ่านการรับรองมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุด ตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องการได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งโรงพยาบาลฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ  BDMS Emergency Services หรือศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นับเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมทางด้านการแพทย์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยในระดับสากล

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคาร 1

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-210-935, 076-361-888 ต่อ 1319,1321

อีเมล: [email protected]

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

การรักษาและบริการ

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป
  • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
  • อายุรแพทย์
  • กุมารแพทย์
  • แพทย์ห้องฉุกเฉิน
  • แพทย์ห้องผู้ป่วยวิกฤต
   • พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและครบครัน อาทิ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่อง EKG Monitor, Pulse Oximeter, Dinamap (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ) พร้อมรถฉุกเฉินที่มียาสำหรับช่วยชีวิต
   • ทีมพยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
   • ห้องสำหรับทำหัตถการเล็ก เช่น ผ่าไฝ, ผ่าฝี, จี้หูด
   • รถพยาบาล (Ambulance) พร้อมออกให้บริการภายใน 3 นาที จำนวน 5 คัน
   • ระบบแผนฉุกเฉินรองรับอุบัติเหตุหมู่
   • ทีมช่วยเหลือในการเบิกค่ารักษาพยาบาล พรบ. ประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชม.