ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติด้วยเครื่องช่วยชีวิตที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง