ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำจังหวัดภูเก็ตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร Hyperbaric Services Thailand (HST) และ Sub-aquatic Satety Services (SSS) โดยสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที