การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)

เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาข้อเข่าเสื่อม โดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อเข่าที่เสียหายออกไป และใส่ข้อเข่าเทียมเข้าไปแทนที่ ซึ่งจะช่วยข้อเข่าเทียม 

อาการของข้อเข่าเสื่อมคือ อาการปวดขัดที่ข้อเข่า ในช่วงแรกๆ มักปวดบริเวณหลังหัวเข่าและด้านในของเข่า 

อาการปวดจะสัมพันธ์กับการใช้งานข้อเข่า เช่น เวลาเดิน หรือออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวของข้อเข่าเสื่อมจะลดลง หรือมีการติดขัดของข้อเข่า มุมของกระดูกหัวเข่ามักจะเอียง ทำให้เข่าโก่งทั้งออกไปด้านนอกและเข้ามาทางด้านใน แต่ก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่มุมของเข่าเป็นปกติ นอกจากนี้การทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือการลุกขึ้นจากการนั่งมักทำได้ยากลำบากกว่าปกติ สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีการอักเสบของข้อเข่า จะมีอาการบวมร้อนที่บริเวณเข่า และในรายที่มีการอักเสบมากๆ หรือมีอาการรุนแรงจะมีข้อเข่าบวมและมีน้ำในข้อเข่า มีข้อเข่าเสื่อมอย่างรุนแรง ซึ่งตรวจพบได้จากภาพเอกซเรย์ 

การรักษาข้อเข่าเสื่อม  

การรักษาข้อเข่าเสื่อมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความเสื่อม ในรายที่มีการเสื่อมไม่รุนแรงมากหรืออยู่ในระดับเริ่มต้น การรักษาประคับประคองโดยการรับประทานยา กายภาพบำบัด ฉีดยาประเภทสารหล่อลื่น หรือเกล็ดเลือดเข้มข้น เข้าไปในข้อเข่ามักจะได้ผลค่อนข้างดี ในรายที่มีความเสื่อมมาก ส่วนใหญ่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดจัดมุมกระดูกใหม่ ในผู้ป่วยที่มีข้อเข่าโก่ง หรือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพียงบางส่วน (Partial knee replacement) และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบทั้งหมด (Total knee replacement) ซึ่งจะใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสื่อมที่รุนแรงมากจนการรักษาโดยวิธีอื่นไม่ได้ผลแล้ว 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด 

 • แพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจเลือด 
 • หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ 
 • งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 • งดยาบางชนิดตามคำแนะนำของแพทย์ 
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่น ๆ ของแพทย์ 

การผ่าตัด 

 • การผ่าตัดจะทำภายใต้การดมยาสลบ 
 • ศัลยแพทย์จะเปิดแผลที่บริเวณข้อเข่า และนำข้อเข่าที่เสียหายออกไป 
 • จากนั้นจะใส่ข้อเข่าเทียมเข้าไปแทนที่ 
 • การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง 

การพักฟื้นหลังผ่าตัด 

 • หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 3 – 4 วัน 
 • จะต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อเข่า 
 • สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติภายใน 2 -3  เดือน 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

 • การติดเชื้อ 
 • การเกิดลิ่มเลือด 
 • การคลายตัวของข้อเข่าเทียม 
 • การบาดเจ็บของเส้นประสาทหรือหลอดเลือด 

การดูแลหลังผ่าตัด 

 • ทำกายภาพบำบัดตามคำแนะนำของแพทย์ 
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก ๆ 
 • ดูแลแผลผ่าตัดให้ข้อเข่าเทียม ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม 

หากคุณมีอาการปวดข้อเข่าอย่างรุนแรงและเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม