"โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในภาคใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กร JCI (Joint Commission International ) พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับพื้นฐาน BLSระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ที่ผ่านการรับรองจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน"

ดูวิดีโอของเรา

โรงพยาบาลที่ให้การดูแลครบวงจร เสมือนคนครอบครัวเดียวกัน ตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงสูงอายุ

แผนกสูตินรีเวช และห้องคลอดที่ทันสมัย

ที่จอดรถในร่มมากกว่า 100 คัน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกช่วงวัย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มากกว่า 30 สาขา

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามถูเก็ต (PPSI) ที่ได้รับการยอมรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้อง 3 มิติ

ห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและปลอดเชื้อ

ผู้ประสานงานด้านการแพทย์ และล่ามที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างๆ มากกว่า 9 ภาษา

หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ที่มีความพร้อมทางการแพทย์ และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติได้ทันท่วงที มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์กร JCI (Joint Commission International )

ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการ จาก 120 ประเทศ

ในแต่ละวันมีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 400-500 คน

ศูนย์บริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ มี 18 ศูนย์การรักษา พร้อมตอบสนองต่อความหลากหลายของการบริการทางการแพทย์

คลินิกและศูนย์รักษา

ข่าวและข้อมูลล่าสุด

อ่านบทความของเรา | อ่านข่าวสารของเรา

คุณมีคำถามไหม?

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.