ตรวจสุขภาพปีนี้ อัลตร้าซาวด์ไปด้วยดีกว่า – ไม่เจ็บ รู้ผลเร็ว

ตรวจสุขภาพปีนี้ อัลตร้าซาวด์ไปด้วยดีกว่า – ไม่เจ็บ รู้ผลเร็ว

143338044_xl-01

ตรวจสุขภาพปีนี้ อัลตร้าซาวด์ไปด้วยดีกว่าไม่เจ็บ รู้ผลเร็ว

เพราะการอัลตร้าซาวด์ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงสะท้อนให้เกิดภาพ จึงทำให้เห็นความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ได้ชัดเจน วินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น และสามารถรักษาได้ตรงจุดและทันท่วงที

นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการตรวจที่ทำได้ง่าย ไม่เจ็บตัว สะดวก สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องนัดล่วงหน้า เพียงงดน้ำและอาการ 8-12 ชั่วโมงก็สามารถตรวจได้ ทั้งยังรู้ผลรวดเร็วภายในวันที่ทำการตรวจอีกด้วย

85120130_xl-01

การอัลตร้าซาวด์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
  • ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ไต ช่องท้องทั่วไป และเส้นเลือดต่าง ๆ
  • สามารถตรวจหานิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ การตีบ-ตันของเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้อง และไขมันพอกตับ เป็นต้น
  1. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
  • ได้แก่ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง และบริเวณช่องท้องส่วนล่างอื่น ๆ
  •  สามารถตรวจหาถุงน้ำรังไข่ (ซีสต์) ก้อนเนื้อในมดลูก ไส้ติ่งอักเสบ และภาวะต่อมลูกหมากโต เป็นต้น

เพื่อการตรวจวินิจฉัยได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องของอวัยวะภายในช่องท้องที่เกี่ยวข้อง ควรเลือกตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ซึ่งเป็นการตรวจช่องท้องทั้ง 2 ส่วนในคราวเดียว

สอบถามเพิ่มเติม   #ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย #โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  โทร 076-361888 ต่อ 1278, 1279