รับประทาน “ยา” เยอะ ไตเสื่อมจริงหรือ?

รับประทาน “ยา” เยอะ ไตเสื่อมจริงหรือ?

#โรคไตเรื้อรัง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่คุมโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้ ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตเป็นโรคที่สามารถเกิดโรคแทรกซ้อน หรือจะนำไปสู่โรคอื่นๆ ได้ง่าย

 

#โรคไตเรื้อรัง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่คุมโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้ ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตเป็นโรคที่สามารถเกิดโรคแทรกซ้อน หรือจะนำไปสู่โรคอื่นๆ ได้ง่าย และส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่ไม่ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ และความเชื่อที่ว่ากินยามากๆ จะทำให้เกิดโรคไตนั้น ไม่ได้หมายความว่ายาทุกชนิดที่ทานไปจะมีผลต่อการทำงานของไต

ดังนั้นควรใช้ยาอย่างเหมาะสม โดยอย่างแรกคือลดปริมาณการใช้ยาที่ไม่จำเป็น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่รับประทานอยู่ว่าซ้ำซ้อนกันหรือมีผลต่อการทำงานของไตหรือไม่ ก่อนที่จะซื้อยามารับประทานเอง และไม่ควรซื้อยามารับประทานเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ และมาตรวจติดตามผลการรักษาเป็นประจำ

เพียงเท่านี้ #ไต ก็จะอยู่ให้ร่างกายเราพร้อมใช้ไปตลอดชีวิต


สามารถสอบถามเพิ่มเติมเพื่อพบแพทย์ หรือทำนัดได้ที่ โทร. 076 361 888 ต่อ 5339