ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นหนึ่งในศูนย์ทันตกรรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต

ทพ.ปณชัย (ทพ.ชัยวัฒน์) กาญจน์ก่อกุล และทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้เปิดให้บริการด้านทันตกรรมในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จึงนับได้ว่าศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ได้รับความเชื่อถือมาอย่างยาวนาน

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมอันทันสมัย ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสูงจากทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ทางศูนย์มีการรับประกันผลการรักษาซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างมาก

ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราให้ความสำคัญกับการค้นคว้าและการพัฒนาทางด้านทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ การเอ็กซเรย์ฟันและช่องปากด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลแบบพาโนรามา ที่ให้ผลการเอ็กซเรย์ที่สมบูรณ์ด้วยระดับการแผ่รังสีที่น้อยกว่าปกติถึง 90% เป็นต้น ผู้เข้ารับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการด้านทันตกรรมที่ดีที่สุดจากเรา

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์ เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยและให้บริการด้านทันตกรรมอย่างครบวงจร โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา

rsz_redental_siriroj_028

การรักษาและบริการ

ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • การฟอกฟันขาว
 • การเคลือบผิวฟัน
 • ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
 • การทำความสะอาดฟันแบบล้ำลึก
 • การทำสะพานฟัน
 • การทำฟันปลอม
 • การครอบฟัน
 • ทันตกรรมรากเทียม
 • การรักษารากฟัน
 • การทำเดือยฟัน

ทันตกรรมแบบทั่วไป

 • ตรวจสุขภาพฟัน
 • ทำความสะอาดฟันและขูดหินปูน
 • การรักษาฟันผุแบบอินเลย์ และออนเลย์
 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน
 • ขัดฟัน
 • เอ็กซ์เรย์ฟัน
 • ตกแต่งกระดูกสันเหงือก
 • การรักษาเนื้อเยื่อในช่องปาก 
 • การควักถุงน้ำขนาดเล็ก
 • การผ่าตัดฟัน
 • การผ่าตัดเอ็นยึดร่องเหงือก
 • การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัย
 • การผ่าตัดเปิดปากถุง
 • การตัดเหงือกคลุมฟัน
 • รักษาการงอกของฟัน
 • การรักษาฟันกรามแท้ซี่ที่สองฝังคุด
 • ฟลูออไรต์
 • การถอนฟันสำหรับผู้ป่วยเด็ก
 • การอุดฟันสำหรับผู้ป่วยเด็ก
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน
 • การรักษาโดยใช้เครื่องมือกันที่
 • การรักษาด้วยการเสริมกระดูก
 • การยกระดับพื้นของโพรงอากาศเหนือขากรรไกรบน
 • การผ่าตัดรากฟัน

Orthodontic Dentistry ทันตกรรมจัดฟัน

 • การจัดฟัน
  • การจัดฟันแบบด้านใน
  • การจัดฟันดามอน
  • การจัดฟันแบบใส

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 อาคาร 3 โรงพยาบาลสิริโรจน์

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 17:30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

เวลา 08:30 น. – 16:30 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์)

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 076-361 -888 ต่อ 3424 , 3425 

อีเมล: pihdental@pih.bdms.co.th

rsz_redental_siriroj_050_edit