โรคท้องเสีย (Diarrhea)

โรคท้องเสีย (Diarrhea)

โรคท้องเสี

คือ อาการอุจจาระร่วง หรือ ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งกว่าปกติ รวมทั้งลักษณะการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติด้วย เช่น ถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายเป็นมูกเลือด หรือถ่ายอุจจาระบ่อย ร่วมกับมีการอาเจียนด้วยสาเหตุ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. แบบเฉียบพลัน จะพบมากในคนส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเร็ว แต่เป็นไม่นาน เช่น

 •  จากการติดเชื้อ อาจเกิดจากไวรัส บิด อหิวา
 •  สารพิษ จากเชื้อโรค เกิดจากการกินพิษของโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร
 •  สารเคมี เช่น ตะกั่ว สารหนู
 •  พืชพิษ เช่น เห็ดพิษ กลอย เป็นต้น

2. แบบเรื้อรัง ผู้ป่วยจะถ่ายนานเกิน 7 วัน อาจเกิดจาก ภาวะดังนี้

 •  ภาวะเครียด
 •  ติดเชื้อ เช่น บิดอะมีบา
 •  โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน คอพอกเป็นพิษ
 •  ขาด Enzyme lactase เพื่อย่อย lactose
 •  ความผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมของลำไส้
 •  เนื้องอก หรือ มะเร็งของลำไส้ หรือ ตับอ่อน
 •  อื่นๆ เช่น หลังการผ่าตัด

อาการของท้องเสีย  

 • ผู้ป่วยจะมีการถ่ายอุจจาระเหลว มากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 วัน หรือถ่ายมีมูกเลือด เพียงครั้งเดียวหรือถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ชั่วโมง

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยท้องเสีย

 • งดรับประทานอาหารแข็ง อาหารที่ย่อยยาก หรืออาหารที่มีกากมากเช่น ผัก ผลไม้ นมสด และอาหารที่มีไขมันมากควรรับประทานอาหารอ่อน หรือเหลว ย่อยง่าย
 • ในเด็กควรงดดื่มนม 2-3 ชั่วโมง แล้วค่อยเริ่มให้นมผสม ชงแบบเจือจางเท่าตัว ส่วนเด็กที่กินนมแม่ให้ได้ตามปกติ
 • ระวังภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ ถ้าผู้ป่วยรับประทานได้ไม่อาเจียน หรืออาเจียนเล็กน้อยให้ผสมน้ำเกลือแร่กับน้ำต้มสุกดื่ม

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคท้องเสีย

 • การรับประทานอาหารที่ปรุงสุก อาหารที่ปรุงร้อน และ ใช้ช้อนกลาง
 • รับประทานอาหารไม่มีแมลงวันตอม
 • ดื่มน้ำสะอาด
 • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากถ่ายอุจจาระ

ควรไปพบแพทย์เมื่อพบว่า

 • เป็นอยู่นาน และเรื้อรัง
 • มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ
 • มีอาการอาเจียน ดื่มน้ำ หรือกินอาหารได้น้อย
 • เป็นโรคเรื้อรังอยู่ เช่น โรคเบาหวาน, โรคเลือด, โรคไต, โรคตับ ,โรคหัวใจ เป็นต้น
 • อาการท้องเสียเกิดจากกินยาตามใบสั่งแพทย์ที่มีอาการข้างเคียงทำให้ท้องเสีย
 • อุจจาระเป็นน้ำปริมาณมาก หรือ มีอาการแสดงภาวะขาดน้ำ เช่น ปากแห้ง ตาโหล เพลียซึม ไข้สูงเป็นต้น