โรคมะเร็ง รู้ก่อน ป้องกันได้ ด้วยการตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็ง รู้ก่อน ป้องกันได้ ด้วยการตรวจคัดกรอง

โรคมะเร็ง รู้ก่อน ป้องกันได้ ด้วยการตรวจคัดกรอง

มะเร็ง… สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

อัตราการเกิดโรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย เมื่อมีอายุมากขึ้นอาจมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นไปด้วย หรือแม้แต่พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ทำในแต่ละวันก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่แตกต่างกัน หากรู้ตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ ยังมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพ และตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปีนั่นเอง

มะเร็งน่ากลัว… แต่รักษาหายได้

แม้ว่ามะเร็งจะเป็นโรคที่น่ากลัว ในทางตรงกันข้าม โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้

การตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรก

การตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะแรก โดยที่ไม่มีอาการใด ๆ เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาก้อน หรือเซลล์ผิดปกติ ที่นำไปสู่การตรวจ ติดตาม หรือวินิจฉัยเพิ่มเติมได้

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็ง

 1. ปัจจัยภายนอกร่างกาย
 • สารก่อมะเร็งปนเปื้อนในอาหาร
 • รังสียูวี
 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี-ซี
 • การติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพบพิลโลมา
 • พยาธิใบไม้ในตับจากการรับประทานอาหารไม่สุก
 • การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา
 1. ปัจจัยภายในร่างกาย
 • ความพิการแต่กำเนิด
 • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ภาวะทุพโภชนาการ
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือความไม่สมดุลของฮอร์โมน

โรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย

 1. มะเร็งที่พบมากในผู้ชาย ได้แก่ มะเร็งตับ และมะเร็งลำไส้ใหญ่
 2. มะเร็งที่พบมากในผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

อันตราย 7 ประการ สัญญาณก่อการเกิดโรคมะเร็ง !!

 1. มีสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น ตกขาวมากเกินไป เลือดไหลผิดปกติตามทวารใด ๆ ของร่างกาย
 2. คลำเจอก้อนที่เต้านม หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
 3. ระบบขับถ่ายผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงในการอุจจาระ และปัสสาวะ
 4. เป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย
 5. มีการเปลี่ยนแปลงของ หูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ หรือมีเลือดออก
 6. เสียงแหบ ไอเรื้อรัง หรือไอปนเลือด
 7. กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลด

โดย นพ.กอบกิจ ศิลา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป