ระยะนี้ฝนตกบ่อย คุณแม่หมั่นเอาใจใส่ลูกน้อย เฝ้าระวัง #โรคมือเท้าปาก

ระยะนี้ฝนตกบ่อย คุณแม่หมั่นเอาใจใส่ลูกน้อย เฝ้าระวัง #โรคมือเท้าปาก

ระยะนี้ฝนตกบ่อย คุณแม่หมั่นเอาใจใส่ลูกน้อย เฝ้าระวัง #โรคมือเท้าปาก


• หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลี หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย
• รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เลี้ยงดูเด็กเล็กควรล้างทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็ก
• รับประทานอาหารที่สุก สะอาด ปรุงใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด
• ไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม
• เมื่อเช็ดน้ำมูก หรือน้ำลายให้เด็กแล้วต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว
• ผ้าอ้อม หรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำที่ซักลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

พูดคุยกับคุณหมอเด็กใจดี ได้ที่ #คลินิกเด็ก#โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. หรือโทร 076-361888 ต่อ 3367 – 3368

โรคฮิตหน้าฝน-Line