ไวรัสร้าย “RSV”

ไวรัสร้าย “RSV”

 

 

 

 

RSV_Web

 

ไวรัสที่พบมากและเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะหน้าฝนไปจนถึงหน้าหนาว สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆเพียงการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสสารคัดหลั่งทางตาหรือจมูก และทางลมหายใจ

บางอาการอาจคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา พบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 5 ปี เช่น ไข้ ไอ จาม ส่วนในเด็กต่ำกว่า 2 ปี อาการอาจรุนแรง เป็นหลอดลมฝอยอักเสบ, หลอดลมอักเสบ หรือปอดบวมได้

อาการของโรคติดเชื้อไวรัส RSV

 • หอบเหนื่อย
 • หายใจเร็ว หายใจแรง
 • หายใจครืดคราด
 • มีเสียงหวีดในปอด (จากการที่เยื่อบุทางเดินหายใจบวมอักเสบและหลอดลมหดตัว)
 • มีเสมหะมาก
 • ไอโขลก ๆ

การป้องกัน

 • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
 • แยกเด็กออกจากเด็กปกติเพื่อป้องกันการไอจามแพร่เชื้อให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้าง
 • ถ้าเด็กเริ่มเข้าเนิร์สเซอรีหรือโรงเรียนควรให้ลูกหยุดเรียนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ จนกว่าจะหายเป็นปกติ
 • เด็กบางรายแม้จะหายแล้วก็ยังอาจมีอาการไอต่อเนื่องไปเป็นเดือนได้

การรักษา

 • ทานยาลดไข้ตามอาการทุก 4-6 ชั่วโมง
 • เช็ดตัวลดไข้
 • นอนพักผ่อนเยอะ ๆ
 • ร่างกายก็จะฟื้นตัวช้าใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงจะหายแต่หลังจากหายแล้วหลอดลมและถุงลมฝอยของเด็กจะมีอาการอักเสบได้ง่ายเมื่อติดเชื้อครั้งใหม่

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
** หมายเหตุ ไวรัส RSV ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรวมถึงไม่มียารักษาโดยเฉพาะ จึงต้องรักษาตามอาการ **


โดย นพ.ปานรวี มีมารยาตร์ กุมารแพทย์