ห้องพัก Ward D5 (เด็ก)

ห้องพัก Ward D5 (เด็ก)

ห้อง Standard D5

  • ห้องปรับอากาศ
  • โทรศัพท์
  • ตู้เย็น
  • โทรทัศน์
  • กระติกน้ำร้อน
  • เตียงไฟฟ้า
  • ตู้เซฟ
  • ชุดของใช้ผู้ป่วย
  • น้้ำดื่ม
  • ชา/กาแฟ
  • ตู้เก็บยาส่วนตัว
  • อินเตอร์เน็ต

ห้อง VIP D5

  • ห้องปรับอากาศ
  • โทรศัพท์
  • ตู้เย็น
  • โทรทัศน์
  • กระติกน้ำร้อน
  • เตียงไฟฟ้า
  • ตู้เซฟ
  • ชุดของใช้ผู้ป่วย
  • น้้ำดื่ม
  • ของเยี่ยม
  • ชา/กาแฟ
  • ไมโครเวฟ
  • ตู้เก็บยาส่วนตัว
  • อินเตอร์เน็ต